Nu uppdaterar vi vår personuppgiftspolicy

Från och med den 25 maj 2018 träder en ny lag som heter GDPR (General Data Protection
Regulation) i kraft. Lagen gäller i alla EU:s medlemsländer och behandlar personuppgifter och
stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.


Vi på Trust Care värnar om våra kunders integritet och vill att du som kund ska veta att du kan vara
helt trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det kan till exempel röra uppgifter som du
lämnat när du beställt produkter via vår beställningssida eller per telefon.


Hur använder vi den data vi sparar
Dina uppgifter sparas hos oss för att vi i första hand ska kunna fullfölja våra åtaganden, samt förse
dig med information som produktnyheter, produktinformation, utbildningsmöjligheter, erbjudanden
och andra relaterade nyheter med anledning av din yrkesroll eller som privatperson.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra
förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi
speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att
personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Dina val och rättigheter
Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har rätt att veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga
personuppgifter om dig korrigerade eller raderade. Du är alltid välkommen att höra av dig med dina
frågor och funderingar.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi på Trust Care hanterar dina personuppgifter?
Klicka här för att ta del av vår integritetspolicy
eller kontakta Trust Care kundservice på telefon 040-15 61 20 alternativt på info@trustcare.se .

Med vänlig hälsning,
Trust Care