Intigritetspolicy

Hos Trust Care är vi mycket engagerade i att hantera din personliga information med omsorg. Detta är en presentation av vår 
integritetspolicy och stegen vi vidtar för att se till att din personliga information hanteras med lämplig omsorg.


Varför behöver vi personliga uppgifter?
Trust Care samlar in uppgifter om våra kunder för att kunna leverera en smidig service och upplevelse, allt från ditt besök på webbplatsen till nyhetsbrev och beställningsleveranser.

Vi samlar in data av följande skäl:
 

För att kunna uppfylla dina produktordrar

För att hålla dig informerad om du har begärt nyhetsbrev eller uppdatering 

För att kunna uppfylla dina produktordrar 

Vem kan läsa dina personuppgifter?
Vi använder bara de uppgifter som samlas in inom Trust Care för att kunna leverera den begärda tjänsten till dig, vi säljer eller delar aldrig din information utanför företaget. I vissa fall när vi använder partners (till exempel leverantörer av leveranser) som kräver din personliga information har vi avtal för att se till att reglerna följs för GDPR om skydd och skydd av dina uppgifter. Sådan delning av personuppgifter görs endast i syfte att slutföra en specifik tjänst till dig, inte i något annat syfte. 


Har vi rätten till denna information? 
GDPR innehåller ett antal regler för när du får lagra personuppgifter. De grundläggande orsakerna är när uppgifterna krävs för att genomföra en tjänst du har begärt av oss, när lagen kräver att vi samlar in och behåller data och när du aktivt har samtyckt (till exempel prenumererat på vårt nyhetsbrev). Det här är de enda fallen när vi lagrar och behåller personuppgifter om dig. 

Hur lagrar och skyddar vi dina personuppgifter?
Trust Care använder system och processer som har alla lämpliga skyddsåtgärder och säkerhetsåtgärder på plats för att se till att dina uppgifter inte faller i fel händer. Från tekniska aspekter i våra interna och partnerssystem till interna processer som säkerställer att data endast används för dess avsedda ändamål. 

Dina rättigheter enligt GDPR
Du som vår kund har rätt till att när som helst begära att bli glömd. Detta innebär att all personlig information som vi har lagrat om dig anonymiseras eller raderas. Undantaget från detta är när vi har en pågående fråga, till exempel en öppen order eller pågående dialog med kundsupport, i vilket dall detta måste slutföras först. När andra lagar som skatter eller bokföringslagar kräver att vi sparar personlig infomration har detta företräde. 

Du har också rätt att begäga en export av all personlig information som vi har lagrat om dig. I båda dessa fall är du välkommen att kontakta vår kundsupport på info@trustcare.se och ange detta som orsaken till din kontakt och därefter kommer vi naturligtvis uppfylla din begäran. 

Säkerhet
För att skydda din personliga information följer vi alla tillämpliga branchstandarder och rutiner för att se till att din information hålls säker och i rätt händer för rätt ändåmål. Vi använder bara interna system och arbetar med partners som lever upp till en hög grad av säkerhet när det gäller datalagring och åtkomst.